Verkoop

Als u overweegt uw huis te verkopen, dan is Gaaff Wonen NVM Makelaardij de ideale partij om u hierbij van dienst te zijn. Bij de verkoop van een huis komt veel meer kijken dan u denkt. Om u veel werk uit handen te nemen en om er zeker van te zijn dat uw huis dat opbrengt wat het waard is, kunnen wij u hierbij begeleiden.

Wat doet Gaaff Wonen NVM Makelaardij voor u bij de verkoop van uw woning?

  • Introductie
  • Woning styling
  • Publiciteit
  • Bezichtigingen
  • Onderhandelingen
  • Afronding

Introductie

Na een vrijblijvend bezoek van onze beëdigde makelaar ontvangt u van ons inzage in de op de huidige woningmarkt te verwachten opbrengst, de te hanteren vraagprijs, onze manier van werken en onze dienstverlening in de vorm van een plan van aanpak. Als u besluit tot verkoop via bemiddeling door ons kantoor stellen wij samen met u de te volgen strategie vast. 

Woning styling

In de huidige woningmarkt waar huizen vaak lang te koop staan en waarin u veel concurrentie heeft van andere objecten is het, voor een vlot lopende verkoop van uw woning, van cruciaal belang dat uw woning in er tussenuit springt! Het kan zijn dat de woning nu leeg staat of dat de inrichting enigzins gedateerd is. Welnu! Wij verzorgen, indien gewenst, een afspraak met een styliste om zo de verkoop te bespoedigen, dan wel een hogere opbrengst voor uw woning te genereren. 

Publiciteit

We melden de woning aan op het NVM-uitwisselingsysteem. Een groot potentieel van zoekers krijgt beschikking over de objectgegevens van uw woning via de aangesloten NVM-makelaars of via de melding op internet (www.funda.nl). Hiermee bereikt u in één keer de juiste doelgroep.

Uiteraard wordt u woning gepresenteerd op internet via www.funda.nl en onze eigen website www.gaaffwonen.nl. Dit gebeurt middels een uitgebreide tekst en fotopresentatie. Onze website is voor u als verkopers 24-uur per dag toegankelijk middels uw inlogcode zodat u dagelijks op de hoogte kan blijven van alle ontwikkelingen rondom uw woning; aantal keer bekeken, status en verslagen van bezichtigingen etc.

We maken, desgewenst, een verkoopbrochure van uw woning voorzien van foto’s, omschrijving, maatvoering, bijzonderheden, indien aanwezig plattegronden, kadastrale kaart en andere relevante informatie. De brochure gaat naar alle mogelijk geïnteresseerde kopers die bij ons zijn ingeschreven en die interesse hebben in uw woning. Een goedwerkende geheugensteun voor kandidaat kopers.

Indien gewenst kunnen we voor u een 'Te koop'- biljet opplakken, 'Te koop'- V-sign ophangen of een 'Te koop'- bord plaatsen. Wie wil er niet het markante Gaaff Wonen ‘te koop’ bord voor de deur!

Bezichtigingen

We bespreken met u de tijdstippen van de bezichtigingen. We bellen altijd ruim van tevoren de geplande afspraken door. U kunt die altijd wijzigen als het u niet uitkomt.

We leiden de geïnteresseerden rond in het huis en nemen hier ruim de tijd voor. Tijdens bezichtigingen geven wij een duidelijke uiteenzetting. We vinden het onze taak om de aspirant-koper te wijzen op alles wat voor zijn besluitvorming noodzakelijk is, inclusief eventuele gebreken. Na de afspraak berichten wij u nog dezelfde dag over het verloop van de bezichtiging.

Onderhandelingen

Als iemand een bieding uitbrengt, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om deze door te geven. Daarbij geven wij u advies hoe u het beste op deze bieding kunt reageren.

Als iemand een bieding uitbrengt onder bepaalde ontbindende voorwaarden, zoals financiering, dan doen wij navraag naar de haalbaarheid hiervan, om zoveel mogelijk uit te sluiten dat er na een aantal weken door de koper wordt ontbonden en het verkooptraject weer van vooraf aan opnieuw moet beginnen.

In de periode voor 1 september 2003 gold wanneer er overeenstemming was bereikt over de prijs, de oplevering en de voorwaarden, dat de koop was gesloten. Per 1 september 2003 is een wetswijziging ingevoerd waarbij particulieren kopers drie dagen bedenktijd krijgen. Deze bedenktijd gaat lopen op 00.00 uur van de dag volgend op de dag dat de koper een kopie van de door beide partijen ondertekende koopakte heeft ontvangen. In deze drie dagen kan een koper zonder opgaaf van reden van de koop afzien. Gevolg hiervan is dat het moment van koopovereenstemming is verlegd tot na afloop van de drie dagen bedenktijd. Het is dus zaak om het tijdsbestek tussen de 'oude koopovereenstemming' en het tekenen van de akte door beide partijen zo kort mogelijk te houden. Wij hebben ons proces hierop aangepast, zodat u zo min mogelijk risico op ontbinding van de koop heeft.

Afronding

Als de koop gesloten is, wordt alles wat mondeling is overeengekomen schriftelijk vastgelegd in de koopakte. Wij zorgen voor de opstelling van de koopakte en de ondertekening door de partijen.

Wij dragen zorg voor de administratieve afwikkeling en controleren de akte van de notaris en de nota van afrekening.

Op de dag van de overdracht lopen we nog een keer gezamenlijk door de woning, om te kijken of de woning wordt opgeleverd zoals is afgesproken. Daarna gaan we mee naar de notaris waar de ondertekening en sleuteloverdracht plaatsvinden.

Ook na de overdracht van de woning kunt u nog steeds bij ons terecht met eventuele vragen.

Belt u ons nu voor vragen met betrekking tot het verkopen van uw woning of


neem contact met ons op